Navazujeme spolupráci s německým klubem

První společné focení a oběd. Více informací příště 😁 https://www.blick.de/mittelsachsen/ueber-grenzen-hinweg-sportliche-bruecke-zwischen-den-laendern-artikel13271007?ref=share_whatsapp

Sponzoři

Tímto děkujeme společnosti Severočeské doly a.s. za podporu akce „O pohár Primátora města Chomutov – pod záštitou Městské policie Chomutov“. Jsme rádi, že se i v takto náročné době můžeme opřít o dlouholetého podporovatele sportu u nás. Těšíme se na společné setkání se zástupci společnosti.

V Chomutově dne 22.9.2021
Ing. Libor Kundrát, MBA
Předseda oddílu

Prvním sponzorským darem v tomto roce pro náš sportovní klub realizoval pan Jiří Weber se svojí manželkou Ing. Pavlínou Weberovou, která je jednatelkou ve společnosti Bio Impro s.r.o. Tímto by jsem jim chtěl upřímně poděkovat za podporu a těším se na příští setkání. Možná na odloženém sportovním klání O pohár primátora města Chomutov, kde jim budu rezervovat dvě místa 🙂

Za Oskário Travel Transport chci poděkovat nejbezpečnějšímu, pohodovému pohodáři, řidiči a majiteli v jedné osobě Petru Engelovi.

VEKI Boxerský klub Chomutov z.s.

Podporují nás