Cílová skupina

Cílová skupina

Snažíme se zavést prvek integrity romských dětí a dětí jiných národností s využitím tohoto druhu sportu. I dětem z chudých poměrů dáváme možnost, aby mohli trávit svůj volný čas aktivně sportem, za dozoru zkušeného a kvalitního trenéra. Box je kontaktní sport a jelikož ne každé dítě chce (či může) hrát hokej, fotbal nebo volejbal, snažíme se dát i ostatním šanci sportovně se vyžít. Děti a mládež „nebojují“ na ulici, ale v tělocvičně. Ze zkušenosti víme, že v případě porušení morálky, etiky či disciplíny (stanovy klubu) na členy funguje hrozba ukončení činnosti v klubu!

Tento fakt byl výtečná prevence v případě nereprezentativního chování jednotlivce na veřejnosti. Rad bych zdůraznil že k tomuto kroku za novodobé historie (od roku 2004) se nemuselo přistoupit ani v jednom případě.

Box byl odedávna sportem chudých, proto tréninky pro děti a mládež budou finančně přijatelné.

Svého času byl v Chomutově boxerský klub jediný, který nepožadoval od dětí a jejich rodičů žádné finanční příspěvky. I toto rozhodnutí vedlo k pozastavení klubu. Z tohoto faktu jsme se poučili a pevně věříme, že najdeme strategické spojence, aby se tato historie nemusela opakovat. Společnou snahou všech je dát všem dětem z Chomutova a Jirkova jedinečnou šanci, se sportovně vyžít a vybít svoji přebytečnou energii v tělocvičně a pod dozorem zkušeného trenéra.