Interní směrnice

Směrnice

Interní směrnice spolku od pondělí 1.6.2020

Navštěvovat tréninky lze za těchto podmínek:

  1. Děti budou převlečené do cvičebního úboru (sundají si boty a bundu) vezmou si boty do tělocvičny
  2. Rodiče dovedou děti JEN ke vchodu tělocvičny, kde si je převezme trenér
  3. Po vstupu do prostor tělocvičny děti nastaví dlaně  na aplikaci dezinfekce
  4. Děti budou mít roušku a sundají si ji po vstupu, dají do svého sáčku a do prostor tělocvičny vchází bez roušky
  5. Označte dětem, prosím, jejich pití
  6. V tělocvičně děti budou dodržovat rozestupy dle instrukcí trenéra = 2 m
  7. Trenér bude mít roušku, sundá si ji na sále (hlídá dostatečný rozestup od dětí)
  8. WC se bude po každém tréninku dezinfikovat
  9. Tréninky dospělých budou s časovým odstupem 15 minut. Proto je potřeba ihned po výuce opustit tělocvičnu, aby nové příchozí se nesetkávali s dětmi, které končí. Proto prosím, včas vyzvedněte své děti po cvičení.

 

Výuku v tomto režimu spustíme od 1.6.2020 do stanovení nových pravidel vládním nařízením. Měsíc červen budeme řešit dle těchto podmínek a o případných změnách Vás budeme ihned informovat.

Aktuální informace naleznete na www.vekibox.cz

Žádáme rodiče, aby zvážili docházku u dětí, které jsou nachlazené. Dále které se setkávají s nemocným člověkem i onkologicky nemocným, a ani pokud  žijí s rizikovou skupinou, či osobou důchodového věku. Tyto musíme nejvíce chránit.

 

PROSÍME O DODRŽOVÁNÍ výše uvedených pravidel

 

Věříme, že pochopíte, že všechna opatření jsou v zájmu dětí i vás rodičů. Těšíme se na společná setkání s vámi.

V Chomutově 18. 5. 2020

 

Ing. Libor Kundrát, MBA
Předseda klubu